Историјат НАУЗР Србије Руководство НАУЗР Србије Управни одбор Надзорни одбор Делегати скупштине Суд части Друштва НАУЗР Србије Руководство Друштва у НАУЗР Србије Руководство у Друштву медицинских сестара и бабица у НАУЗР Србије
Вести Програм едукација
Како постати члан Документи
Конгреси Стручни састанци

Друштва НАУЗР Србије

Ускоро!

Актуелно!Нови онлине тестови ...

Онлине едукације

ЗАВРШЕН IX КОНГРЕС октобар 17.
извештај са конгреса

ПРОГРАМ активности
преузми програм

I СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА 23. новембар 17.
постер симпозијума
прво обавештење
I СИМПОЗИЈУМ ДРУШТАВА НАУЗРС 24.-26. новембар 17.
постер симпозијума
прво обавештење

ПОКРОВИТЕЉСТВО Министарства здравља РС
погледај

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

је добровољна, невладина, недобитна, струковна организација са статусом Савеза удружења,организована ради остваривања циљева у области промовисања медицинске струке и науке и едукације свих профила здравствених радника. Савез делује у области струковног организовања свих профила здравствених радника и сарадника Србије.

Подручје деловања Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије је територија Републике Србије, с тим што може да се у складу са одлуком Скупштине учлани у сродне међународне организације.

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије је добровољна,струковна организација Удружења здравствених радника и здравствених сарадника, наставника стручних и високих школа са територије Републике Србије, основан као савез удружења и могу се колективно учланити-приступити и друге сличне организације ако прихватају Статут.

Циљеви и садржај активности НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ су:

 • организовање и мобилизација здравствених радника свих профила са територије Републике Србије на потстицање активности у циљу остваривања заједничких интереса на унапређењу здравствене заштите, здравствене неге,медицинске струке и медицинске науке кроз организовану Континуирану професионалну и медицинску едукацију;
 • заступање стручних интереса чланица;
 • заступање стручних интереса чланица у структурама где здравствени радници делују (социјална заштита,школство,наука);
 • сарадња са Министарством просвете у циљу модернизације образовања, сталног стручног усавршавања, циљаног усавршавања (програма специјализација);
 • сарадња са Министарством науке и заштите животне средине, у циљу прилагођавања високог образовања здравствених радника са европским и светским трендовима,тренутним и сталним потребама здравствене области Републике Србије;
 • старање о здравственим радницима у ситуацијама када им је потребна материјална,социјална или стручна помоћ;
 • предузимање активности у циљу реализације здравствене делатности и стручних задатака у складу са позитивним прописима из области здравства и етичким принципима;
 • сарадња са Средњим, Високим струковним школама, Медицинским факултетима, Фондом здравственог осигурања, Српским лекарским друштвом, и др, и у сарадњи са њима организација семинара, трибина и других активности едукативног карактера;
 • Учешће раду Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и другим коморама у складу са Законом о коморама здравствених радника;
 • координација послова везаних за пружање помоћи својим члановима код запошљавања у земљи и иностранству;
 • залагање за стварање повољнијих услова рада здравстених радника;
 • залагање за учествовање у јавним расправама о нацртима прописа из области здравсвене заштите и њеној организацији и давање предлога и примедби;

Активности НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ се одвијају кроз:

Друштва НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ као организационе облике стручног деловања у оквиру НАУЗРС, и формирају се по појединим гранама медицинске струке и здравствене неге, као и према потребама рада.

Ативности се по правилу реализују путем одржавања научних стручних скупова, едукативних семинара, конгреса, конференција, симпозијума, и слично у смислу континуиране професионалне едукације здравствених радника Републике Србије.

____________________________________________________________________________________